english English  vietnam Tiếng Việt

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ

Mô tả chi tiết

Model

PA64

PA114

PA214

Kh năng cân

65g

110g

210g

Đ chính xác

0,0001g

0,0001g

0,0001g

Thi gian n đnh

3 giây

Kích thước đĩa

Đĩa tròn Ø90mm

S hin th

Màn hình hin th LCD (6 s)

Ngun cung cp

Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adapter

Nhit đ làm vic

-5 độ C ti +60 độ C

Chc năng cân

Tr, t đông tr về không, t đng tt ngun khi không s dng cân

Đơn v- unit

Mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghai, newton, ozt, teals, Tlt, đếm s lượng PCS

Kích thước cân

(169 x 92 x 232)mm

Ph kin bao gm

Adaptor, lng kính chn gió

Chng nhn

OIML, CE, ISO 9001-2008, NTEP

Hãng sn xut

OHAUS - USA

Copyright www.maxx-marketing.net