english English  vietnam Tiếng Việt

TỦ SẤY MEMMERT - ĐỨC

Mô tả chi tiết:

Model

UNB400

UNB500

UFB400

UFB500

Dung t ích

53 l ít

108 Lít

53 l ít

108 l ít

K ích th ư ớc buồng sấy

400x400x330mm

560x480x400mm

400x400x330mm

560x480x400mm

Đi ều ch ỉnh

nhi ệt đ ộ

từ nhiệt độ phòng tới 220 độC

từ nhiệt độ phòng tới 220 độ C

từ nhiệt độ phòng tới 220 độ C

từ nhiệt độ phòng tới 220 độ C

Đi ều ch ỉnh

th ời gian

từ 0 - 99 giờ 59 phút

từ 0 - 99 giờ 59 phút

từ 0 - 99 gi 59 phút

từ 0 - 99 gi 59 phút

Đ ộ ch ính x ác nhi ệt đ ộ

0.5 độ C

0.5 độ C

0.5 độ C

0.5 độ C

Màn hình hiển thị số

LCD

LCD

LCD

LCD

Ch ức n ăng

bảo v ệ qu á

nhi ệt k ép

c ó

c ó

C ó

Đối lưu bằng quạt thổi gió

kh ông

kh ông

Đ ối l ưu t ự

nhi ên

c ó

kh ông

kh ông

Đ i ện áp cung

c ấp

220V AC, 50 Hz

220V AC, 50 Hz

220V AC, 50 Hz

220V AC, 50 Hz

Công su ất

1400W

2000W

1400 W

2000W

Kh ối l ư ợng

35 kg

50kg

35 kg

50 Kg

Xuất xứ

Memmert- Đ ức

Copyright www.maxx-marketing.net