english English  vietnam Tiếng Việt

Biến Tần Mitsubishi (Nhật)

FR-A720 series
Nguồn cung cấp 3 pha 200-240V 50/60Hz.
Đầu ra 3 pha 200-240V 0.2-400Hz
FR-A740 series
Nguồn cung cấp 3 phase 380~480V 50/60 Hz.
Ngõ ra: 3phase 380~480V 0,2~400Hz
FR-E720 series
Nguồn cấp 3 pha 200-240V 50/60Hz.
Đầu ra 200-240V 50/60Hz
FR-E740 series
Nguồn cung cấp 3 pha 380-480V 50-60Hz.
Đầu ra 3 pha 380-480V 0.2-400Hz
FR-F720 series
Nguồn cấp 3 pha 200-240V 50/60Hz
Đầu ra 3 pha 200-240V, 0.2-400Hz
FR-F740 series
Nguồn cung cấp 3 pha 380-480V 50/60Hz.
Đầu ra 3 pha 380-480, 0.2-400Hz.
Copyright www.maxx-marketing.net