english English  vietnam Tiếng Việt

INT69 DMY Motor protector (Bảo vệ động cơ)

Thông số kỹ thuật:

Nguồn

- Điện áp kép (dual voltage )

AC 50/60Hz  115/120V -15...+10% 3VA  hoặc AC 50/60Hz  230/240V -15...+10% 3VA

-AC 24V

AC 50/60Hz  24V -15...+10% 3VA

-DC 24V ± 20% , 2W

Nhiệt độ môi trường: -30...+70°C

Nhiệt độ giám sát: PTC to DIN 44081/082

-Số lượng cảm biến: 1 đến 9 bộ

-R25,total :                <1.8kΩ

-Rtrip:                  4.50kΩ ±20%

-Rreset:                 2.75kΩ ±20%

-Chiều dài của dây dẫn : <30m

Thời gian chậm trễ Sau khi hạ nhiệt : 5 phút ±1phút

Giám sát pha: 3 AC 50/60Hz 200...575V ±10% , kích hoạt mở  t0 + 1s...t0 + 6s

 Thứ tự pha : khóa đầu ra (lockout)

 Mất pha: khóa đầu ra (lockout)

Thông tin mua hàng (Art.No.hoặc Part-No.):

 - dual voltage 22 A 407

 - dual voltage with status LED  22 A 407 S21 hoặc 22 A 190 S21

 - AC 24V   31 A 407

 - AC 24V with status LED  31 A 407 S21

 - DC 24V   13 A 407

 Thông tin chi tiết hơn vui lòng gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Copyright www.maxx-marketing.net