english English  vietnam Tiếng Việt

MÀNG RO DOW -FILMTEC (MÀNG THẨM THẤU NGƯỢC)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1) BW30 - 400 

Loại màng : Tổng hợp màng mỏng Polyanide (Polyamide Thin-Film Composite)

Công suất: 10500 GPD (40 m3/d)

Nhiệt độ làm việc tối đa: 113°F (45°C)

Áp suất làm việc tối đa : 600 psig (41 bar)

Lưu lượng nước cấp vào tối đa: 85 gpm (19 m3/hr)

Khoảng pH vận hành liên tục : 2 - 11

Tỷ lệ khử khoáng:  99% - 99.5%

Chỉ số đầu vào mật độ bùn tối đa: SDI 5

Kích thước tổng thể (inch/mm) :

            Chiều dài   :  40 (1016) 

            Đường kính ngoài :  7.9 (201) 

            Đường kính ống ra      : 1.125 (29)

2) BW30LE - 440 

Loại màng : Tổng hợp màng mỏng Polyanide (Polyamide Thin-Film Composite)

Công suất: 11500 GPD (44 m3/d)

Nhiệt độ làm việc tối đa: 113°F (45°C)

Áp suất làm việc tối đa : 600 psig (41 bar)

Lưu lượng nước cấp vào tối đa: 85 gpm (19 m3/hr)

Khoảng pH vận hành liên tục : 2 - 11

Tỷ lệ khử khoáng:  99% 

Chỉ số đầu vào mật độ bùn tối đa: SDI 5

Kích thước tổng thể (inch/mm) :

            Chiều dài   :  40 (1016) 

            Đường kính ngoài :  7.9 (201) 

            Đường kính ống ra      : 1.5  (38)

Thông tin cụ thể chi tiết hơn cho từng mã sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Copyright www.maxx-marketing.net