english English  vietnam Tiếng Việt

Máy Dò Kim Loại Loma

Nhà sản Xuất: Loma
Độ nhạy: máy phát hiện ra những mẫu kim loại nhỏ nhất có từ tính và không từ tính
Kích thước khung từ: đa chuẩn loại phù hợp với sản phẩm cần dò của quý khách
Giá bán: cạnh tranh tốt nhất.
Copyright www.maxx-marketing.net