english English  vietnam Tiếng Việt

Máy Dò Kim Loại Anritsu

Độ nhạy cao: Bắt tối ưu cho cả hai dạng kim loại Fe và SUS
Độ nhạy lý thuyết: Fe 0.4mm VÀ SUS 0.7mm
Copyright www.maxx-marketing.net