english English  vietnam Tiếng Việt

Máy Dò Tạp Chất Tia X (X-Ray)

Model: TXR4080SH, TXR4080L, TXR4080SL...
Nhà sản xuất: Techik
Hệ thống kiểm tra tia X hay máy dò tạp chất tia X tận dụng sức mạnh xuyên thấu của tia X để phát hiện ô nhiễm. Nó có thể đạt được đầy đủ các kiểm tra chất gây ô nhiễm bao gồm chất gây ô nhiễm kim loại, phi kim loại (thủy tinh, gốm, đá, xương, cao su cứng, nhựa cứng, v.v.). Nó có thể kiểm tra bao bì kim loại, phi kim loại và các sản phẩm đóng hộp, và hiệu quả kiểm tra sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng muối, v.v.
Copyright www.maxx-marketing.net